Conferința Națională:
“Dreptul Comercial și Sistemul Unității Dreptului Privat Român”
București, Universitatea Româno-Americană,
Sala Senatului 15 septembrie 2017


În data de 15 septembrie 2017, ora 10.00, Universitatea Româno- Americană organizează Conferința Națională: “Dreptul Comercial și sistemul unității dreptului privat român”

Evenimentul se înscrie pe linia amplului și ambițiosului proiect de restabilire a fundamentelor Dreptului Comercial român și, mai ales, reprezintă conferința de lansare a proiectului noului Cod Comercial Român.

Conferința va reuni reputați specialiști români în domeniul Dreptului Comercial, profesori ai celor mai importante universități din România și din străinătate, judecători, avocați parteneri ai caselor de avocatură de top, practicieni în insolvență, notari, economiști, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiar-bancare și oameni politici, pentru a discuta stadiul, conținutul, perspectivele Dreptului Comercial și necesitatea adoptării unui nou Cod Comercial.

Obiectivul principal al conferinței este acela de a stabili oportunitatea adoptării unui Cod Comercial român, structura și conținutul acestuia, pornind de la experiența altor state europene, precum Franța, dar și a Statelor Unite ale Americii, state care au Coduri Comerciale în care este inclusă legislația comercială de bază prin care se reglementează societățile comerciale, comercianții persoane fizice, regulile speciale în materia obligațiilor, garanțiile comerciale, contractele comerciale sau de afaceri, titlurile de valoare, insolvența și altele.

Pe larg, Conferința ”Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român” și-a propus următoarele obiective:

1. Discutarea și stabilirea direcțiilor în materia Dreptului Comercial, atît sub aspect conceptual, cît și terminologic;

2. Discutarea și stabilirea oportunității adoptării unui nou Cod Comercial, structura și conținutul acestuia, precum și modalitatea de realizare a acestui proiect legislativ;

3. Încheierea unui Memorandum care să conțină toate aspectele asupra cărora va exista consensul participanților și stabilirea strategiei de implementare legislativă a acestora;

4. Lansarea Grupului de lucru care va redacta proiectul noului Cod Comercial.

Un Cod Comercial nou, care să includă legislația reformată a societăților comerciale, obligațiile comerciale, inclusiv garanțiile specifice comerțului, contractele comerciale, titlurile de valoare, procedura insolvenței și toate reglementările conexe din domeniul comercial, în acord cu cele mai bune practici și cerințe din materia afacerilor și legislației existente la nivel european și mondial, reprezintă un proiect care va contribui substanțial la dezvoltarea afacerilor din România și la nivelul Uniunii Europene, un instrument legislativ adecvat proiectelor strategice de dezvoltare a României, și care va face România un loc mai atractiv pentru afaceril naționale și transnaționale.

Nu în ultimul rînd, proiectul se înscrie pe linia strategică a legislației Uniunii Europene care promovează îmbunătățirea prin codificare a legislației europene.

Mai mult, la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană susține proiectul unui Cod Comercial European prin care să unifice legislația aplicabilă societăților comerciale și întreaga legislație comercială și conexă acesteia existentă la nivelul statelor membre.

ORGANIZARE

 • COMITETUL DE ORGANIZARE
 • conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă (Project Manager)
 • prof. univ. dr. Vasile Nemeș
 • conf. univ. dr. Ciprian Păun
 • conf. univ. av. dr. Sorin David
 • conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu
 • dr. Liviu Damșa
 • prof. univ. dr. Mihai Șandru
 • lector univ. dr. Manole Popa
 • lector univ. av. dr. Sergiu Golub
 • conf. univ. av. dr. Lucian Bojin
 • conf. univ. av. dr. Lavinia Tec
 • conf. univ. dr. Gina Orga Dumitriu
 • av. Alina Purice
 • av. Diana Harrocks
 • Naila Păsculescu
 • Andreea Filipciuc
 • Moise Mariniuc
 • Erica Poenaru
 • COMITETUL ȘTIINȚIFIC
 • prof. univ. dr. h.c. Stanciu D. Cărpenaru
 • prof. univ. dr. Smaranda Angheni Rector al Universității Titu Maiorescu
 • prof. univ. dr. Gabriel Boroi Facultatea de Drept, Rector Universitatea Nicolae Titulescu
 • prof. univ. dr. Radu Catană Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai
 • prof. univ. dr. Florin Moțiu Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara
 • prof. univ. av. dr. Lucian Săuleanu Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Decanul Baroului Dolj.

SPONSORI

Universitatea Româno-Americană și Universitatea Nicolae Titulescu mulțumesc partenerilor lor pentru că au acceptat să susțină acest eveniment:

HODOȘ, MIHEȚ & ASOCIAȚII

Website

NEMEȘ & ASOCIAȚII

Universitatea Româno-Americană

Universitatea Romano-Americanӑ are misiunea de a asigura și dezvolta resursele și instrumentele necesare derulӑrii proceselor de educație și de cercetare științificӑ, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurӑrii competitivitӑții ȋn Spațiul European al ȋnvӑțӑmȃntului Superior și al Cercetӑrii Ştiințifice.


Universitatea „Nicolae Titulescu”

Înfiinţată în 1990 ca instituție de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 291 din 30 aprilie 2002).